Monthly Archives: Març 2013

Núria

Núria He sentit el so fosc que desprens i el fil de tinta tan fi amb que una font et traça, i el nom de fusta que tens, que és el batall policromat – d’un campanal de munts- trobat per

Núria

Núria He sentit el so fosc que desprens i el fil de tinta tan fi amb que una font et traça, i el nom de fusta que tens, que és el batall policromat – d’un campanal de munts- trobat per